Webbplatser tillhörande tredjepart

Webbplatser innehåller länkar till webbplatser på Internet som drivs av tredjepart och kommer då och då att tillhandahålla material tillhörande tredjepart på www.linseronline.org. Varje omnämnande på webbplatsen av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredjepart är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation av Linser Online och vi tar inget ansvar för dessa produkter eller tjänster. Webbplatsanvändarens förehavanden med tredjeparter, som nämnts på www.linseronline.org är enbart mellan användaren och tredjeparten och enligt de villkor, sekretesspolicy eller garantier förenade med dessa affärer. Användarens användning av en tredjeparts webbplats är på användarens egen risk och, som angivits ovan, utan garantier eller juridiskt ansvar av något slag från Linser Online.