Disclaimer

Allt material på webbplatsen är skapat endast i informationssyfte och är vare sig avsett som eller ska tolkas som råd. När Linser Online skapat information på webbplatsen har vi försökt att vara så korrekta som möjligt. Men webbplatsen ger inga garantier eller löften om riktig, aktuell eller fullständig information när det gäller batterier och speciella omständigheter som kan vara unika för vissa användare av denna webbplats. Det kan finnas information som visas på denna webbplats som kan innehålla tekniska fel eller skrivfel. Ändringar görs regelbundet och dessa förändringar kanske inte kommer med i det material som visas på denna webbplats i samma stund som de sker. Även om vi försöker att hålla webbplatsen uppdaterad, ska under inga omständigheter Linser Online hållas ansvariga för eventuella fel eller brister när det gäller upplysningar på denna webbplats.

Dessutom frånsäger sig Linser Online ansvaret för (a) fel som orsakas av webbplatsens användare, inklusive men inte begränsat till, felaktiga eller ofullständiga uppgifter och (b) alla skador, inklusive indirekta, särskilda, tillfälliga, monetära och följdskador som på något sätt är relaterade till användningen av webbplatsen.

Under inga omständigheter kommer Linser Online vara ansvariga för någon handling eller försummelse av tredjepart, som till exempel finansiella institutioner, betalningssystem, kreditkortstjänsteleverantörer eller leverantören av teletjänster, Internet, datorutrustning eller programvara, eller för omständigheter utanför vår kontroll, inklusive (men inte begränsat till) brand, översvämning eller annan naturkatastrof, krig, upplopp, strejk, terroristdåd, handling av civil eller militär myndighet, fel på programvara och/eller datorutrustningen, datavirus, eller fel eller avbrott i el-, tele- eller andra tjänster. Linser Online ska inte ha något ansvar för följdskador, indirekta skador, monetära skador, särskilda skador eller andra skador som drabbat någon part (oavsett om dessa parter har informerats om risken för sådana skador eller ej) till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats. Användaren samtycker till att inte hålla Linser Online ansvariga för någonting som rör användningen av webbplatsen.