Personuppgiftspolicy och villkor

Linser Online använder dessa uppgifter endast för att skicka dig den information du bett om eller kommer att be om vi senare tillfälle. Din personliga information kommer inte att ges bort, säljas eller göras tillgänglig för tredje part. Vi respekterar din integritet och behandlar dina uppgifter med diskretion. Om du i framtiden inte vill motta mer information från Linser Online så kan du klicka på en länk i informationen som mejlas till dig. Om du vill uppgradera din information eller radera den helt så kan du göra det genom att skicka ett email till info@linseronline.org;

Genom att samtycka till Linser Onlines personuppgiftspolicy, samtycker du till Linser Onlines insamling och användning av din information enligt de villkor som anges i policyn. Linser Online förbehåller sig rätten att uppdatera, justera och ändra sin personuppgiftspolicy. Alla sådana uppdateringar, justeringar och förändringar är bindande för alla användare av Linser Onlines webbplats och kommer att publiceras här.

Den typ av personlig information som Linser Online samlar in är namn och e-postadress när en besökare på Linser Online ber om att få information skickad till sig. Linser Online kräver inte denna information för att få tillgång till de delar av webbplatsen som är öppna för alla.