Vilka synfel kan jag korrigera med linser?

Dagens linser har blivit allt mer avancerade och de fortsätter att utvecklas hela tiden. Numera finns det linser som kan avhjälpa så gott som varje synfel man möjligen skulle kunna ha. Vi kommer i denna artikel gå igenom de vanligaste synfelen som går att lösa med kontaktlinser.

Närsynthet – Myopi

Närsynthet är det absolut vanligaste synfelet i Sverige och det är till och med så vanligt att det är fler som är närsynta än som har en helt felfri syn. En person som är närsynt ser bra på nära håll men har svårt att fokusera på långt håll.

Det är vanligt att denna typ av synfel uppstår i skolåldern och fortsätter att tillta upp tills man är 20-25 år. När man kommit upp i 40-års-åldern kan man garanterat räkna med att ökningen av närsyntheten avstannar i och med att linserna då börjar stelna. Närsynthet avhjälps lätt med kontaktlinser eller glasögon.

Kraftig Närsynthet – Grav Myopi

Precis som vid ringa närsynthet kan kraftig närsynthet avhjälpas med linser. Glasögon kommer att hjälpa dig att få en skarpare bild men det finns en risk för bildförminskning och därför rekommenderar vi att använda linser.

Vid kraftig närsynthet, eller grav myopi, är i regel näthinnan skörare än normalt. Det här innebär att finns risk för bristningar i just näthinnan. Symptom som kan upplevas är ljusblixtfenomen och blödningar som kan synas som grå eller röda figurer framför ögat. Denna typ av bristningar ska behandlas med laser.

Översynthet – Hyperopi

Översynthet, även känt som långsynthet, innebär att synskärpan försvinner med tiden. När man är ung är måttlig översynthet inget problem och ofta upplevs det inte ens att man har ett synfel. Detta beror på att när man är ung omedvetet spänner (ackommoderar) ögats lins för att få så skarp bild som möjligt och därmed kompenserar felet. Många kan på grund av detta uppleva huvudvärk och trötthet

Då spänner ögats lins riktas även ögonen in mot näsan. Det är viktigt att man upptäcker detta synfel tidigt och löser det med hjälp av linser eftersom det annars finns risk att ett barn blir skelögd eller att ena ögat blir undertryckt det andra – svagsynthet (amblyopi).

Brytningsfel – Astigmatism

När man talar om brytningsfel menar man egentligen långsynthet, närsynthet och astigmatiskt brytningsfel – det vill säga alla avvikelser i ljusbrytande förmåga. Vanligast är dock att man talar om astigmatism. Vad som orsakar detta synfel är att hornhinnans krökning är skev istället för att vara rund.

Om inte astigmatism är allt för grav går den att avhjälpa med glasögon eller kontaktlinser. Som vid översynthet är det viktigt at man upptäcker astigmatism i en tidig ålder eftersom det annars finns risk att ögat försämras och ger en bestående synnedsättning.

Ålderssynthet – Presbyopi

När man börjar komma upp i 40-års-åldern är det inte ovanligt att man känner av att det är svårt att fokusera på nära håll. Ögats lins stelnar med tiden och det går inte längre att spänna ögats lins på samma sätt som kunde vid yngre ålder. Att se på långt håll kan fortfarande gå bra men det är när man läser tidningen som man börjar känna av problemet.

Det går alldeles utmärkt att använda både linser och glasögon vid detta synfel. Om man dessutom är närsynt och använder sig av kontaktlinser bör man komplettera med läsglasögon vid närseende.