Webbplatser tillhörande tredje part

Webbplatser innehåller länkar till webbplatser på Internet som drivs av tredje part och kommer då och då att tillhandahålla material tillhörande tredje part på www.linseronline.org.

Varje omnämnande på webbplatsen av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation av Linser Online och vi tar inget ansvar för dessa produkter eller tjänster.

Webbplatsanvändarens förehavanden med tredje parter, som nämnts på www.linseronline.org är enbart mellan användaren och tredje parten och enligt de villkor, sekretesspolicy eller garantier förenade med dessa affärer.

Användarens användning av en tredje parts webbplats är på användarens egen risk och, som angivits ovan, utan garantier eller juridiskt ansvar av något slag från Linser Online.